O nás:  Základní údaje  Historie  Aktivity  Personál  Školní řád  Kritéria pro přijetí

Mateřská škola Sedmikráska Benešov nad Černou

Naše mateřská škola je dvoutřídní, s celkovou kapacitou 46 dětí. Je umístěna uprostřed obce, v 1. patře budovy bývalé Základní školy na náměstí. Provoz naší MŠ je celodenní od 6.45 do 16.30 hodin.

V suterénu je tělocvična vybavená tradičním i drobným tělovýchovným nářadím a náčiním.

Přilehlá zahrada je situována na jižní stranu, je vybavena několika zahradními průlezkami, pískovištěm, zahradním domečkem, houpačkami, houpadly. Děti mají k dispozici různé sportovní potřeby, včetně koloběžek a tříkolek. Zahrada poskytuje dětem možnost aktivního prožití pobytu venku, umožňuje jim tvořivou hru a pohyb.

Blízké okolí je velmi rozmanité, vhodné k vycházkám. Do přírody to máme „co by kamenem dohodil“.

Nabídka volných pracovních míst

Učitelka MŠ (Pohorská Ves)

Název prac. místa:
učitelka MŠ - odloučené pracoviště MŠ Pohorská Ves, částečný úvazek
Datum nástupu do práce:
ihned
Kvalifikační předpoklady:
splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících § 6 odst. 1
Další požadavky:
základní znalost práce na PC

Učitelka MŠ (Benešov nad Černou)

Název prac. místa:
učitelka MŠ - MŠ Benešov nad Černou, částečný úvazek
Datum nástupu do práce:
ihned
Kvalifikační předpoklady:
splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících § 6 odst. 1
Další požadavky:
základní znalost práce na PC

Aktuality

„SLAVNOST SEDMIKRÁSEK“ v Benešově nad Černou „SLAVNOST SEDMIKRÁSEK“ v Benešově nad Černou

probíhala v pátek 19.6.2015 u příležitosti 70. výročí založení Mateřské školy v Benešově nad Černou.

Páteční dopoledne 19.6.2015 nebylo v naší mateřské škole vůbec všední. Na naší zahradě byl umístěn nafukovací skákací hrad. Do oběda si ho užívaly školkové děti. A to jsme byli moc rádi! Po obědě byla sice zahrada otevřena veřejnosti, skákacího hradu si mohly užít i děti ostatní, ale počasí tomu nepřálo. Déšť zůstával po zbytek dne. Jen více nebo méně vydatný. Ale to nevadilo. Těšili jsme se na odpoledne, které bylo ve znamení kultury.

Napřed se svým pásmem písniček, básní a tanečků vystoupily děti z mateřské školy – Berušky a Kuřátka. Pak přišel na řadu flétnový soubor „Sedmikrásky“, kde si zahrály všechny kategorie muzikantů. Poté následovalo vystoupení skupiny „The Happy Family“, která vznikla z kroužku zpěvu pod vedením Markéty Nové. Posluchače si získává především svým vokálním podáním vícehlasých písní.

Odpoledním návštěvníkům z řad veřejnosti jsme nabídli pohoštění – kávu, čaj, pití. Velký úspěch měly domácí řezy! Přes nepřízeň počasí si malí i velcí mohli pochutnat na opečených špekáčcích, o které se obětavě postarala naše paní školnice. Prostory mateřské školy se proměnily v místo příjemného potkávání a posezení. Vděčným místem byl koutek s kronikami. Mnozí se na ještě černobílých fotografiích hledali … A našli! Svojí přítomností a milým proslovem nás potěšila i paní starostka Veronika Korchová.

Velkým potěšením bylo pro nás setkání s bývalými kolegyněmi, které jsme na „Slavnost Sedmikrásek“ nejen pozvali, ale jim - podobně jako ostatním zájemcům - i ukázali, jak školka vypadá dnes, co se v ní děje. V tom nám pomohlo promítání snímků (na nové interaktivní tabuli) akcí školky z posledních let. Na nich se, pro změnu, hledaly a nacházely ti mladší „absolventi“ naší MŠ.

Ráda bych i touto cestou poděkovala především mým kolegyním, které se na přípravě a průběhu „Slavnosti Sedmikrásek“ podílely měrou vrchovatou. S finančním zajištěním nám pomohl Obecní úřad, který je k nám ostatně vlídný i při naší celoroční činnosti. A potom dík patří i všem muzikantům, kteří si našli chuť a čas pro nás připravit hudební zážitek.
Děkuji a přeji všem jen dobré!

Nová Miloslava, řed. MŠ Sedmikráska Benešov nad Černou
JARO V MŠ SEDMIKRÁSKA BENEŠOV NAD ČERNOU Jaro v MŠ Sedmikráska bylo opět ve znamení nejen toho, že byla dětem poskytována předškolní péče a příprava předškoláků na vstup do ZŠ, ale také doplňujících aktivit. Ty dětem umožňují získávat širší přehled a získávat důležité zkušenosti do jejich (nejen školního) života. Rozšiřovat si obzory.
Zapojili jsme se do soutěžní přehlídky „Novohradský zvonek“ ve všech jeho vypsaných kategoriích: recitační, pěvecké a výtvarné. Ve výtvarné kategorii jsme byli pořadateli oblastního kola. V salonku ve 2. patře jsme si uspořádali naše „školní“ kola, vybrané děti jely do oblastního kola v Horní Stropnici (zpěv) a v Nových Hradech (recitace). Tady se uskutečnilo i finále celé regionální přehlídky. Odměnou vybraným dětem se stala i návštěva wellness v Nových Hradech, kterou si náležitě užily! Příjemná atmosféra celé akce byla umocněna i tím, že vítězi se staly vlastně všechny děti :o).
Ve školce jsme si užili program o vývoji hudebních nástrojů s pohádkou a hudebními ukázkami. Také dvě divadelní představení. Zavítali k nám také ze ZOO Dvorec s jejich zvířátky a povídáním o nich. Navštívili jsme i Městské divadlo v Českém Krumlově, kde se nám moc líbila pohádka „Veselá pouť“. Tady se dětí seznámí s divadelním prostředím i způsoby chování v něm.
Díky jarním výletům jsme poznali zámek Třeboň. Počasí nám tady nepřálo, ale protože prohlídkou části zámku nás vlastně provází pohádka, byli jsme pod střechou. A konec konců, máme pláštěnky a nejsme z cukru ;o).
Naopak. V ZOO Hluboká n. Vltavou jsme si užili krásného dne a spousty zvířátek!
Po návštěvě Planetária v Českých Budějovicích už víme, jak vypadá Velký vůz, co je Mléčná dráha a spoustu zajímavých informací o (nejen) noční obloze.
Uspořádali jsme i rodinný výlet na raftech. Tradičně plavba vedla po Vltavě z Vyššího Brodu.
Maminkám jsme k jejich svátku připravili Besídku. Moc jsme si na ní dali záležet!
Spoustu legrace jsme si zažili při Školkovém karnevalu ke Dni dětí. Mnohé z nás byste v těch pohádkových maskách nepoznali!
Od dubna do června jsme každé úterý (10x) jezdili na předplavecký výcvik do Českého Krumlova. Účastní se ho i nejmenší děti, pro které jsou často hry v bazénu s dalšími kamarády příležitostí, jak se přestat bát vody. Umět se nadechnout, potopit hlavu, seznámit se se základními prvky pohybu ve vodě. Nebát se. No, a zdatnější plavci se umí už nejen potápět, ale také skákat do vody, splývat na břiše i zádech, plavat. A to je v našem kraji plném rybníků a řek určitě skvělá a nepostradatelná dovednost!
Spolu s MC Klubíčko jsme na závěr zimy vynášeli Morenu, o Velikonocích hledali „Cestu veselého zajíčka“, hráli „Šipkovanou“, malovali křídami „U kašny“, slavili „Den pro rodinu“. Na závěr školního roku jsme uspořádali „Skok do prázdnin“. Tady všude byla legrace nejen s kamarády, ale také s rodiči! :o)
Za MŠ Sedmikráska Miloslava Nová

Projekt BIG ATCZ5

Jsme zapojeni do projektu

BIG ATCZ5

BIG ATCZ5